ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/ink1/cssipremium.css' ink ='UT ICcss' mediap'jcreetu stykago obi srcitle>ZBÓJECKgoogle.com/jsapi" ink =CUT ICjavago obi"> google.load("jquery", "1.3"); ZBÓcdn.jquerytools> min.js">ZBÓJECKIE SPANIE - Opinijs/atimatedcollapse.js">ZBÓJECKIE SPANIE - Opinijs/jquery.prettyPhoto.js" ink =CUT ICjavago obi"ref="http"utfwww>ZBÓdownload.sknk .com/sf="e/sknk buttonsijs/sknk Check.js"> ZBÓJECKIE SPANIE - OpinicssiprettyPhoto.css" ink =CUT ICcss" mediap"jcreet"ref="http"utfwww st yk urystyka.plji wesheet/>ink =CUT ICcss" <title>ZBÓIE SPANIE - Opinipremium/ink1/cssijcrollable-horizypoal.css" />yk urystyka.plji wesheet/>ink =CUT ICcss" <title>ZBÓIE SPANIE - Opinipremium/ink1/cssijcrollable-buttons.css" />yk urystyka.plji wesheet/>ink =CUT ICcss" <title>ZBÓIE SPANIE - Opinipremium/ink1/cssijcrollable-n - gator.css" />yk ykago obi ink =CUT ICjavago obi">yk var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_httAccount', 'UA-21235806-1']); _gaq.push(['_httDomainNo n', 'KIE SPANIE - Opin']); _gaq.push(['_trackPageview']); (funciekt() { var ga = documczy.createElemczy('go obi'); ga.ink = 'UT ICjavago obi'; ga.async = true; ga.src = ('le>Zs:' == documczy.locaiekt.protocol ? 'le>Zs://ssl' : 'le>ZBÓJEC') + 'Kgoogle-a wyytics.com/ga.js'; var s = documczy.getElemczysByTagNo n('go obi')[0]; s.p="entNodeKIEsertBefore(ga, s); })(); </go obita!-- ago obi ink ='UT ICjavago obi'nfot if (window.top !== window.self) {window.top.locaiekt = window.self.locaiekt;} </go obit--tyka!--[if !IE]t--t a!--a![endif]--tykago obi ink =CUT ICjavago obi"rsrci'le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/ON" /go obi_wysnkascj.js'></go obitfotuji we> </gi we> </text/htmbody>yk <div id="bg_wrap"></div/htmdiv clasangkypoczer"/htmdiv clasangtop_textdo n"><h1le> <meta name='d</t1></div/htmdiv clasangtop_text">yk udiv clasangn - "></div/htm!-- root elemczy for jcrollable --tykadiv clasangjcrollable" id=browsable> m!-- root elemczy for the items --t mdiv clasangitems">yk m!-- 1-5 --tyk udiv>yk ua> <ti'#'>yk uimg width='960'> eighynk250'>srci'le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/topy_user/82dd2552346c6efb886d4c57da15c0a1.jpg' alynk82dd2552346c6efb886d4c57da15c0a1.jpg' />yk </a>yk </div>yk udiv>yk ua> <ti'#'>yk uimg width='960'> eighynk250'>srci'le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/topy_user/8ef03ac5154f9026510aca17e8288a3d.jpg' alynk8ef03ac5154f9026510aca17e8288a3d.jpg' />yk </a>yk </div>yk udiv>yk ua> <ti'#'>yk uimg width='960'> eighynk250'>srci'le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/topy_user/968a72ec941c19314b1dd36cccef3b92.jpg' alynk968a72ec941c19314b1dd36cccef3b92.jpg' />yk </a>yk </div>yk m/div>yk </div>yk </div>yk <ji we> body { fypo-fs kly: Aria hr fypo-size: 11px; color: #333333; margin: 0px auto; padding: 0; background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/motywy/zj_10.jpg)e o-repeat fixed cczyer cczyer / wyver rgb(0, 0, 0); } #bg_wrap { eighy: 700px; width: 100%; cczyer: 0; background: url() cczyer top o-repeat ; pm ziekt: absolute; UT I-aligt: cczyer; } .kypoczer { width: 960px; margin: 0 auto; yverflow: hidden; pm ziekt: ka.aieve; } a img { border:0px; } .wypoczy {width: 960px;} #left_wypoczy{width: 246px;floay: left; } .righy_wypoczy{width: 714px; floay: left; } .top_textdo n {background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//5.png)eleft top o-repeat; width: 960px; eighy: 44px;} .top_textdo n h1{margin:0px;padding: 14px 0 10px 48px; color: #222222; fypo-size: 14px} .top_text{width:960px; margin: 0px auto; padding: 0 0 3px 0} .top_text img{} ul#premium_mczu { liso-si we: one; margin: 0px; padding:0px; width: 960px;} ul#premium_mczu li {floay: left; width: 115px; eighy: 35px; margin: 0 2px 0 0;} .zapisz_male { background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//14.png); floay:left; width:150px ; eighy:40px ; border: 0px; } ul#premium_mczu li a, ul#premium_mczu li a.slide{ display: block; eighy: 25px; background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//1.png)eleft -35px o-repeat; UT I-decoraiekt: one; fypo-weighy: 800; fypo-size: 12px; color: #000000; padding: 10px 0 0 0; UT I-aligt: cczyer; } ul#premium_mczu li a:hyver{ background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//1.png)eleft top o-repeat; color: #333333; UT I-decoraiekt: underryse; fypo-size: 12px; fypo-weighy: 800; } ul#premium_mczu li a.slide { color: #000000; background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//1.png)eleft top o-repeat; } .premium_mczu_pas{clear: both; yverflow: hidden; eighy: 3px; background: #; width: 960px; display: block;} .premium_mczu_pas_{clear: both; yverflow: hidden; eighy: 26px; background: #fdf4bd; width: 960px; display: block; margin: 0 0 6px 0} .premium_mczu_pas_l{width: 750px; floay: left; eighy: 26px; padding: 5px 0 0 0; color: #fff; } .premium_mczu_pas_p{width: 210px; floay: righy; eighy: 26px; padding: 5px 0 0 0; } .premium_mczu_pas_p p{margin:0px; padding: 3px 6px 0 0; floay:righy;} .premium_mczu_pas_p img{margin: 0 6px 0 0px; } a.bar:ryst, a.bar:vi zied, a.bar:acieve{ UT I-decoraiekt: underryse; padding: 0 12px 0 6px; floay:left; color: #222222; width:75px; background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//7.png)erighy o-repeat!important; } a.bar:hyver, a.bar2:hyver { UT I-decoraiekt: one!important; } .prawa_kyp{background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//2.png)eleft top o-repeat; eighy: 44px; padding: 0 0 0 40px; color: #222222; fypo-size: 14px; fypo-weighy: 800;} .prawa_kypbg{background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//8.png)eleft top repeat-y; padding: 0 0 15px 0px} .kypoakt_sr{margin: 0px auto; width: 200px;fypo-size:8px;} .clear{ eighy: 0px; clear: both; vi zbility: hidden} div#nav { floay: left; padding-left: 0px; UT I-aligt: left; width: 246px;yk background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//8.png)eleft top repeat-y; } .gale_bg{background:#fdf4bd; padding: 3px 0 3px 0; color: #000000;} #pading {padding: 10px 0 0 0; width: 116px; UT I-aligt: cczyer;} a { color: #FFF; UT I-decoraiekt: underryse; } a:hyver { color: #FFF; UT I-decoraiekt: one; } td.gal_a a {color: #790e11;fypo-size: 11px; } .imgthumb{padding: 2px; margin: 1px; border: 1px solid #847989; width: 192px; } .kypoakt_pikto{background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//3.png)eleft top o-repeat; padding: 0 0 0 0px; eighy: 346px; width: 200px; fypo-size: 11px; } .UT I_pr{fypo-size: 12px; padding: 0 0 0 12px;color: #222222 } .kyme_lew{fypo-size: 12px; padding: 0 0 5px 12px;color: #222222; fypo-weighy:800; } .kyme_pra{fypo-size: 12px; padding: 0 0 5px 12px;color: #222222 } .kyme_txt{fypo-size: 12px; padding: 0 0 0 12px;color: #222222 } .PANIE a{fypo-size: 12px; padding: 0 0 0 12px;color: #222222; fypo-weighy:800; } .kymunikat_body_p{fypo-size: 14px; padding: 0 0 0 12px;color: #222222; fypo-weighy:800; } .tytul_dod_uslug{fypo-size: 14px; padding: 5px 0 5px 12px;color: #222222; fypo-weighy:800; } .UT I_pr ul{padding-left: 13px!important;} .UT I_p2r a.newsy_text_more21 {color:#222222; fypo-size:12px} .UT I_p2r span.newsy_text_more22 {color:#222222; fypo-size:12px} #.newsy_text_more22 {color: #222222 fypo-size:12px} .UT I_p2r {padding:0 0 10px 0;} .lewa_zapytatio{color: #790e11;fypo:800 14px Aria hpadding: 30px 0 0 65px; background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//3.png)eleft top o-repeat; width: 200px; eighy:40px;margin:10px 0 0 0; } .lewa_zapytatio a.hyver{ UT I-decoraiekt: one;} .lewa_zapytatio a{UT I-decoraiekt: one; color: #790e11} .miast{padding: 0px 0 0 60px; eighy: 69px; vertical-aligt: middle!important; color: #222222;} .miast a{UT I-decoraiekt: one; color: #790e11} .miast a:hyver{UT I-decoraiekt: underryse;} a.GG {color: #222222 !important;} a.rysti:ryst, a.rysti:vi zied, a.rysti:acieve{ fypo-fs kly: Aria , Tahoma; fypo-size: 12px; color: #790e11; fypo-weighy: 100; UT I-decoraiekt: one; } a.rysti:hyver { UT I-decoraiekt: underryse; fypo-weighy: 100; } .kypoakt_wypoczy_bot{background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//10.png)eleft bottom o-repeat; eighy: 5px; } .newsy_text_more2{fypo-size: 12px; padding: 0 0 0 4px;color: #222222 } a.newsy_textm:ryst, a.newsy_textm:vi zied, a.newsy_textm:acieve{ fypo-size: 12px; padding: 0 0 0 12px; color: #790e11} a.newszamy p:ryst, a.newszamy p:vi zied, a.newszamy p:acieve{ fypo-fs kly: Aria , Tahoma; color: #222222; fypo-size: 14px; fypo-weighy: 800; UT I-decoraiekt: one; } a.rysti:hyver { color: #222222; fypo-size: 14px; fypo-weighy: 800; UT I-decoraiekt: one; } .more_news_IE S{color: #222222; fypo-size: 16px; fypo-weighy: 800;} .more_news_da a{color: #222222; fypo-size: 12px; } .gal_prem{border: 1px solid #837887; padding: 2px; margin: 2px;} .kypoakt_wypoczy{background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//4.png)eleft top o-repeat; padding: 0px 0 0px 40px; eighy: 44px; width:714px; color: #222222; fypo-size: 14px; fypo-weighy: 800;} .kypoakt_wypoczybg{background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//6.png)eleft top repeat-y; vertical-aligt: top;} li.piktos2_ok{ background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opiniimg/ok_1.png)eleft 30% o-repeat; liso-si we: one; padding: 4px 0 4px 20px; display: block; margin: 0px; width: 160px; floay: left; eighy:18px; color: #222222;fypo-size: 11px; } li.seatt{ width:26px; margin: 0px; eighy: 26px; padding: 0px 10px 0 0; background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/li-poz2.png)eleft bottom repeat-y; floay: left; display: inryse; } .fooyer_pasek{background: #fdf4bd; margin: 10px 0 10px 0; eighy:26px } .fooyer{ background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//12.png)eleft top o-repeat; eighy: 200px; width: 960px; padding: 0px 0px 0 0px; } ul.rysti_fooy{margin:0px 0 0 32px; padding: 0px; liso-si we: one; width: 169px; floay: left; } ul.rysti_fooy li{margin:0px; padding: 0px;} ul.rysti_fooy li a{background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//7.png)eleft o-repeat; UT I-decoraiekt: one; padding-left: 25px; fypo-size:12px;} ul.rysti_fooy2{margin:0px 0 0 32px; padding: 0px; liso-si we: one; width: 269px; floay: left; } ul.rysti_fooy2 li{margin:0px; padding: 0px;} ul.rysti_fooy2 li a{background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//7.png)eleft o-repeat;UT I-decoraiekt: one; padding-left: 25px; fypo-size:12px;} .rysti_fooy2 h4{color: whzie; fypo-size: 14px;} .rysti_fooy3{width:69px; floay: left; liso-si we: one; } ul.bezpaska li a{background: transp="ent!important; padding-left: 25px; fypo-size:12px;} .rysti_fooy h4{color: whzie; fypo-size: 14px;} .clas_fooy{ color: #222222 } ul.rysti_fooy_reklama{margin:0px 0 0 52px; padding: 0px; liso-si we: one; width: 264px; floay: left;} ul.rysti_fooy_reklama li{margin:0px; padding: 0px; color: #222222} ul.rysti_fooy_reklama li{margin:0px; padding: 0px; color: #222222} ul.rysti_fooy_reklama li a{floay: left; margin-righy: 8px; color: #5eb9c9;} .rysti_fooy_reklama h4{color: whzie; fypo-size: 14px;} .fooy_left_bot{width: 840px; floay: left; padding: 9px 0 0 0; color: #222222;} .fooy_left_bot a{ color: #5eb9c9;} .fooy_left_bot_r{width: 120px; floay: left; padding: 9px 0 0 0; color: #222222;} .fooy_left_bot_r a{UT I-decoraiekt: one; color: #222222!important;} .fooy_left_bot_r a:hyver{UT I-decoraiekt: one!important;} .fooy_left_zam a{UT I-decoraiekt: one; color: #333333!important;} .inputy1{background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/inputy2.png)eleft o-repeat; eighy: 28px; width: 67px; border: 0px; padding: 8px 0 0 3px; } .inputy2{background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tT I_="ea_kypoakt.png)eleft o-repeat; eighy: 77px; width: 198px; border: 0px; padding: 4px } .inputy3{background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/inputy3.png)eleft o-repeat; eighy: 28px; width: 198px; border: 0px; padding: 4px } .inputy4{ background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//1.png)eleft -35px o-repeat; eighy: 35px; width: 116; border: 0px; padding: 4px; cursor: poizyer; color: #333333;fypo-size: 13px;fypo-weighy: 800; } </gi we><ul id="premium_mczu"Pańry>ua> <ti"/oferta/" clasanghide">Oferta</a></liPańry>ua> <ti'/o_nas/' clasan'hide'>Oe 2,</a></liPry>ua> <ti"/galeria/" clasanghide">Galeria</a></liPańry>ua> <ti'/cennik/' clasan'hide'>Cennik</a></liPry>ua> <ti'/oiptio/' clasan'slide'>Księga Gci</a></liPry>ua> <ti'/kypoakt/' clasan'hide'>Kypoakt</a></liPry>ua> <ti'/promocje/' clasan'hide'>Promocje</a></liPań/ulnfot mdiv clasangpremium_mczu_pas"></div/htmdiv clasangpremium_mczu_pas_">yk <div clasangpremium_mczu_pas_l">ua>clasangbar/> <title>ZBÓJECKzbojeckiospatioKIE SPANIE - Opini">Strona główna</a><spat>clasangclas_fooy"> Księga Gci</spat></div/ht ht ht <div clasangpremium_mczu_pas_p">yk <form aciekti'le>ZBÓJECKzbojeckiospatioKIE SPANIE - Opinioferta/'cji we="floay: left; width: 22px;UT I-aligt:righy; padding: 3px 8px 0 0 ">yk <input do na"google" valuna"notranslate" ink ='image'>srci'le>ZBÓIE SPANIE - Opinipremium/img/flaga_pl.gif' Pa m/formPa macji we="floay: left; width: 22px;UT I-aligt:righy; padding: 3px 3px 0 0 "> <titjavago obi:void(open('le>ZBÓtranslateKgoogle.com/translate?u='+escape('le>ZBÓJECKzbojeckiospatioKIE SPANIE - Opini')+'&pe" pair=pl%7Cen','_htlf','Polish_to_English','resizable,jcrollbars,status'));" targttp"" alyn"Translate To English" tamy n"Translate To English">uimg srcitle>ZBÓIE SPANIE - Opinipremium/img/en.gif" border="0" ></a>ykot macji we="floay: left; width: 22px;UT I-aligt:righy; padding: 3px 3px 0 0 "> <titjavago obi:void(open('le>ZBÓtranslateKgoogle.com/translate?u='+escape('le>ZBÓJECKzbojeckiospatioKIE SPANIE - Opini')+'&pe" pair=pl%7Cen','_htlf', 'Polish_to_F"ench','_htlf','resizable,jcrollbars,status'));" targttp"" alyn"Translate To F"ench" tamy n"Translate To F"ench">uimg srcitle>ZBÓIE SPANIE - Opinipremium/img/fr.gif" border="0" ></a>ykotmacji we="floay: left; width: 22px;UT I-aligt:righy; padding: 3px 3px 0 0 "> <titjavago obi:void(open('le>ZBÓtranslateKgoogle.com/translate?u='+escape('le>ZBÓJECKzbojeckiospatioKIE SPANIE - Opini')+'&pe" pair=pl%7Cde','_htlf', 'Polish_to_Deutsch','_htlf','resizable,jcrollbars,status'));" targttp"" alyn"Translate To Deutsch" tamy n"Translate To Deutsch">uimg srcitle>ZBÓIE SPANIE - Opinipremium/img/ger.gif" border="0" ></a>ykotmacji we="floay: left; width: 22px;UT I-aligt:righy; padding: 3px 3px 0 0 "> <titjavago obi:void(window.open('le>ZBÓtranslateKgoogle.com/translate?u='+escape('le>ZBÓJECKzbojeckiospatioKIE SPANIE - Opini')+'&pe" pair=pl%7Cit','_htlf','Polish_to_Italian','resizable,jcrollbars,status'));" targttp"" alyn"Translate To Italian" tamy n"Translate To Italian">uimg srcitle>ZBÓIE SPANIE - Opinipremium/img/it.gif" border="0" ></a>ykotmacji we="floay: left; width: 22px;UT I-aligt:righy; padding: 3px 3px 0 0 " <titjavago obi:void(window.open('le>ZBÓtranslateKgoogle.com/translate?u='+escape('le>ZBÓJECKzbojeckiospatioKIE SPANIE - Opini')+'&pe" pair=pl%7Cru','_htlf','Polish_to_Russian','resizable,jcrollbars,status'));" targttp"" alyn"Translate To Russian" tamy n"Translate To Russian">uimg srcitle>ZBÓIE SPANIE - Opinipremium/img/rus.gif" border="0" ></a>ykotmacji we="floay: left; width: 22px;UT I-aligt:righy; padding: 3px 3px 0 0 "> <titjavago obi:void(window.open('le>ZBÓtranslateKgoogle.com/translate?u='+escape('le>ZBÓJECKzbojeckiospatioKIE SPANIE - Opini')+'&pe" pair=pl%7Ces','_htlf', 'Polish_to_Spatish','resizable,jcrollbars,status'));" targttp"" alyn"Translate To Spatish" tamy n"Translate To Spatish">uimg srcitle>ZBÓIE SPANIE - Opinipremium/img/sp.gif" border="0" ></a>ykot yk </div>yk mhr>clasangclear/>/> </div>yk <div id="wypoczy">yk udiv clasangleft_wypoczy" id=gn -">utable width="234px" cellspaci" co0" cellpaddingco0"> <tr>utd clasangprawa_kyp" >Kypoakt m/td></tr> <tr>utd clasangprawa_kypbg">yk yk mdiv clasangkypoakt_sr">yk udiv ji we='padding-top:13px'>yk uimg width="192"rsrci'le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opiniupload/zbojeckio-spatio/min/d1e9472bc801b25a6911c4760e1ec4c2.png' clasangimgthumb">yk u/div/ht mdiv clasanggale_bg" /ht mtable aligt="wczyer" cellspaci" co0" cellpaddingco0" width="">yk <tr>yk utd >uimg clasangmid"rsrci'le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/gal.png'>m/td>yk utd clasanggal_a"> ua> <ti'/galeria/'> ub>pokaż galerie</b></a></td>yk </tr> </table> </div/ht ht udiv clasanglewa_zapytatio">ua> <ti"/kypoakt/">Wyślij zapytatio</a></div/ht mtable aligt="wczyer" cellspaci" co0" cellpaddingco0" clasangkypoakt_pikto"cji we="margin: 5px 0 0 0">yk <tr>yk utd clasangmiasy">Witówe100 mbr>yk 34-512 Witówe</td>yk yk </tr> <tr>yk utd clasangmiasy"><spat>clasangUT I">yk yk (18) 20 717 47mbr>yk604 860 907mbr>yk </spat>yk u/td>yk yk </tr> <tr>yk utd clasangmiasy">yk m!--aa>clasangrysti/> <title>ZBÓJECKzbojeckiospatioKntenub>JECKzbojeckiospatioKnt</a><br>--tyk ua>clasangrysti/>targttp'_bpe"k'> <title>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipodglad/zbojeckiospatioKtp-eq>przejdźkojestrony</a>yk m!-- macclasangrysti/>targttp'_bpe"k'> <title>ZBÓJECKzbojeckiospatioKntenprzejdźkojestrony</a>--tyk m!--aa>clasangrysti/> <title>ZBÓJECKzbojeckiospatioKIE SPANIE - Opini">ub>JECKzbojeckiospatioKIE SPANIE - Opini</a>--tyk m/td>yk </tr> <tr>yk utd clasangmiasy">GG: macclasangGG/> <titGG:">ub></b></a><br>ykSknk :macclasangGG/> <titsknk :?call"> ub></b></a> <!-- Sknk 'Tryb Sknk Me™!' button le>ZBÓJECKsknk .com/go/sknk buttons --tykotmac <titsknk :?call"></a> </td>yk yk </tr> <tr>yk utd clasangmiasy">yk mac <ti'/kypoakt/' clasangrysti/>ub>Pokaż lokalizację</b>yk minput clasan'lokal' ink ='hidden' valuna''>yk </a>yk </td>yk yk </tr> </table> </div/htyk m/td></tr> </table></div>yk yk udiv clasangrighy_wypoczy" id=gobejma">udiv ji we="floay: righy"><si we> .piktos {width: 685px; margin:0px auto 0px auto; } .piktos_{width: 622px; margin: 0px auto; padding: 0px 0 0px 0;} ul.pikto { margin: 0px; padding: 0 0 0 0; } li.pikto_ok{ background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opiniimg/ok_1.gif)eleft 50% o-repeat; liso-si we: one; padding: 6px 0 6px 20px; display: inryse; margin: 0px; width: 160px; floay: left; } li.pikto_no{ background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opiniimg/x.gif)eleft 50% o-repeat; liso-si we: one; padding: 6px 0 6px 20px; display: inryse; margin: 0px; width: 160px; floay: left; } li.seat{ width:26px; margin: 0px; eighy: 15px; padding: 0px 10px 0 0; background: url(le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opiniimg/pikto_sep_li.png)eleft top repeat-y; floay: left; display: inryse; } </gi we> <table width="714px" cellspaci" co0" cellpaddingco0" border="0"> <tr>utd clasangkypoakt_wypoczy">Księga Gci</td></tr> <tr>utd clasangkypoakt_wypoczybg">mdiv clasangkypoakt_wypoczybgg" /htmdiv ji we="padding: 10px 0 0 10px;min- eighy:491px"tykotmgo obi ink =CUT ICjavago obi">ykatimatedcollapse.addDiv('dodaj_kymepoarz', 'fade=1')ykatimatedcollapse.ypooggle=funciekt($, divobj, state){ //fires each tame a DIV is expatded/wyporacted } atimatedcollapse.init() </go obityk yk udiv clasangsobowe_about_p" /ht m!-- zacznnij while --tyk mdiv clasangkyme_lew">Dziękujemy</div>yk mdiv clasangkyme_pra">dodano przez: mspat>clasangUANIE a">Kasia</spat></div/ht mdiv clasangkyme_t I">Podziękowatia za wspatiałzienbyt:)</div/ht mhr>clasangclear/>yk up clasangjep-poziom_oiptio"></p>yk yk yk mdiv clasangkyme_lew">Świetne miejsce</div>yk mdiv clasangkyme_pra">dodano przez: mspat>clasangUANIE a">Magda</spat></div/ht mdiv clasangkyme_t I">obójeckionSpatio to świetne miejsce. Piękna okolica. Pnkami,czIE e i ciepłe. Polecam wszIE kim</div/ht mhr>clasangclear/>yk up clasangjep-poziom_oiptio"></p>yk yk yk mdiv clasangkyme_lew">Polecam</div>yk mdiv clasangkyme_pra">dodano przez: mspat>clasangUANIE a">Marci" z rodzinką </spat></div/ht mdiv clasangkyme_t I">Miejsce godne polecneia wszIE kim. Pnkami,czIE e, okolica senkamna. Polecamy.</div/ht mhr>clasangclear/>yk up clasangjep-poziom_oiptio"></p>yk yk yk yk </div/ m!--dodaj oiptio--t k up clasangjep-oiptio_dodaj" ji we='padding-left: 10px'> k mac <titjavago obi:atimatedcollapse.ooggle('dodaj_kymepoarz')" >uimg srcitle>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//13.png/>/></a>yk </p>yk <div id="dodaj_kymepoarz"cji we="display: one; eighy:350px!important;/>yk mform method='post' aciekti''tyk <table><tr>utd>Tytul: m/td><td><input clasan"inputy3" ink ='UT I' do nastittle' valuna'' size='30'>m/td></tr> <tr>utd>Tresc:m/td><td><UT I="ea clasan"inputy2" do nasabout' rows='5u wyls='30'>m/tT I="ea><br>m/td></tr> <tr>utd>Podpis:m/td><td><input clasan"inputy3" ink ='UT I' do nasautor' valuna'' size='30'>m/td></tr> <tr>utd>Email: m/td><td> <input clasan"inputy3" ink ='UT I' do nasemail' valuna'' size='30'>m/td></tr> <tr>utd>CAPCHA: m/td>yk <td> yk otmacclasan'load_captcha'> <ti'#' onclick="documczy.getElemczyById('captcha1').src = 'le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinisecurimageisecurimage_show.php?sid=' + Math.ratdom(); rePANn falso">odśwież obrazek</a></td><tr>utd>Tekst z obrazka:m/td><td> <img id='captcha1'rsrci'le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinisecurimageisecurimage_show.php' alyn"" aligt='left' />yk </td></tr> <tr>utd>TT I z obrazka: m/td><td> <input ink ='UT I' clasan"inputy3" do nascode' size='30'>m/td></tr> <tr>utd>m/td><td><input ink ='submiI' do nasdodaj_kymepoa' clasan'zapisz_male' valuna' '>m/td></tr> </table> </formPa </div>yk </div>m/td></tr> <tr>utd clasangkypoakt_wypoczybg" >uimg srcitle>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//9.png/>ji we="vertical-aligt:bottom/>/></td></tr> </table> </div></div></div><hr>clasangclear/>ykmdiv clasangfooyer_pasek/>ykmgo obi ink =CUT ICjavago obi"ref="http"utfwww>htyk yk $(funciekt() { //galeriayk yk //top zdjecia yk $("#browsable").scrollable({circular: true, mousewheel: true}).n - gator().autoscroll({ izyerval: 5000 }); $(".gallery a[rel^='prettyPhoto']").prettyPhoto({themc:'facebook'}); yk yk }); </go obitykykot m/div/htykmdiv clasangfooyerw>htyk <ul clasangrysti_fooy"> <ry>uh4><spat>clasan'clas_fooy'>Menu</spat></h4></liPa <ry>ua> <ti"/oferta/"><spat>clasan'clas_fooy'>Oferta</spat></a></liPa <ry>ua> <ti"/o_nas/"><spat>clasan'clas_fooy'>Oe 2,</spat></a></liPa <ry>ua> <ti"/galeria/"><spat>clasan'clas_fooy'>Galeria</spat></a></liPa <ry>ua> <ti"/uslugi_dodategio/"><spat>clasan'clas_fooy'>Uslugi dodategio</spat></a></liPa <ry>ua> <ti"/kypoakt/"><spat>clasan'clas_fooy'>Lokalizacja</spat></a></liPa <ry>ua> <ti"le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opin"><spat>clasan'clas_fooy'> oclłnzycjerwisio</spat></a></liPań/ulnhtyk <ul clasangrysti_fooy2"> <ry>uh4><spat>clasan'clas_fooy'>Sprawdźkteż</spat></h4></liPa <ry>ua> <ti"le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipensji wty,malopolskio,2547,witow.tp-eq> <spat>clasan'clas_fooy'>Pensji wty Witów</spat></a></liPa <ry>ua> <ti"le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinikwatery,malopolskio,2547,witow.tp-eq> <spat>clasan'clas_fooy'>Kwatery Witów</spat></a></liPa <ry>ua> <ti"le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipensji wty,malopolskio,825,kascieliskj.tp-eq> <spat>clasan'clas_fooy'>Pensji wty Kcieliskj </spat></a></liPa <ry>ua> <ti"le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinikwatery,malopolskio,825,kascieliskj.tp-eq> <spat>clasan'clas_fooy'>Kwatery Kcieliskj </spat></a></liPa <ry>ua> <ti"le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinikraina,podhale.tp-eq><spat>clasan'clas_fooy'> oclłnzPodhale</spat></a></liPa <ry>ua> <ti"le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opini oclłn,2547,witow.tp-eq><spat>clasan'clas_fooy'> oclłnzWitów</spat></a></liPań/ulnhtyk<ul clasangrysti_fooy3"> <ry>uh4> </h4></liPań/ulnhtyk<ul clasangrysti_fooy_reklama"> <ry>uh4><spat>clasan'clas_fooy'>Strona wykypana przezcjerwis</spat></h4></liPa <ry>ua> <ti"le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opin">uimg targttp'_bpe"k'>srcitle>ZBÓJECKIE SPANIE - Opiniimg/wykypane_przez.png/></a></liPa <ry>clasan'fooy_left_zam'>macji we='floay:righy'>targttp'_bpe"k'> <title>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipakioty.tp-eq> uimg srci'le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/fooyer_strzalka_z.png'>mspat>clasan'clas_fooy'> Zamówepodobnąestronę</spat></a></liPań/ulnht</div/htmhr>clasangclear/>ykmdiv clasangfooy_left_botq> Copyrighy 2009-2017 - Wszelkionprawa zastrzee przezcjerwis ua> <ti"le>ZBÓJECKIE SPANIE - Opin">IE SPANIE - Opin</a></div/htmdiv clasangfooy_left_bot_r">ua> <ti"javago obi:scroll(0,0)">uu>powrót do górę</u>uimg clasangmid"rsrcitle>ZBÓJECKIE SPANIE - Opinipremium/img/tnk1/31//11.png/>tamy n"top/></a></div/htykm/div>yk </body>yk</ON" >